Campus Network

Our extensive campus network comprises of 422 learning centers as of August 31, 2016, located in twenty-five key cities in China: Beijing, Shanghai,Guangzhou,Shenzhen,Tianjin,Wuhan,Xi'an,Chengdu,Nanjing,Hangzhou,Taiyuan, Zhengzhou,Chongqing,Suzhou,Shenyang,Jinan,Shijiazhuang,Qingdao, Changsha, Luoyang, Nanchang, Ningbo, Wuxi,Fuzhou and Hefei.